thai eng

   
scubapro suunto   

           
 • สินค้า :
 • PADI OPEN WATER DIVER
 • รหัส :
 • pc01
 • ราคา :
 • 9,900.00 ฿
 • ค่าจัดส่ง
 • ไม่คิดค่าจัดส่ง
 • ขนาด :
 • -
 • จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

PADI Open Water Diver Course

1. ภาคทฤษฎี

เวลาเรียน 15 ชั่วโมง เนื้อหาในการเรียนมีทั้งหมด 5 บท ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ดำน้ำ
 • การปรับตัวสู่โลกใต้ทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • ความรู้เกี่ยวกับตารางดำน้ำ
 • สภาพแวดล้อมในการดำน้ำ (พืช, สัตว์ทะเล, ปะการัง, คลื่น, กระแสน้ำ, น้ำขึ้น, น้ำลง)
 • เทคนิคการดำน้ำเพื่อความปลอดภัย

2. ภาคปฏิบัติ

เวลาเรียน 15 ชั่วโมง การฝึกประกอบด้วย
 • ฝึกการดำน้ำโดยใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ, การปรับการลอยตัวใต้น้ำ, การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใต้น้ำ ฯลฯ
 • ฝึกการดำน้ำแบบ Skin Diving

3. ภาคทะเล

ใช้เวลาสอบ 2 วัน ที่ พัทยา / สัตหีบ

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
 • มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู โรคหอบหืด โรคเบาหวาน หรือโรคติดต่อร้ายแรง

ค่าเรียน 9,900 บาท

ราคานี้รวม ค่าสอน, ค่าใช้สระว่ายน้ำ, ค่าบัตรดำน้ำ, ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ, Log Book

** ราคานี้ไม่รวมค่าเรือ ค่าใช้จ่ายในการออกสอบภาคทะเล ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง **

** นักเรียนสามารถนัดเวลาเรียนที่สะดวกกับครูผู้สอนได้โดยตรง 084-3326127(ครูชัยณัฐ) **
 


ความเห็น
0